Bekæmp angst – du er ikke alene, men det gør ikke problemet mindre

Angst kan gøre det svært at overkomme studier og arbejde – eller at mødes med andre mennesker. Angst kan behandles både psykologisk og medicinsk, og langt de fleste kan slippe helt af med angsten eller reducere den, så de kan leve med den.

 

Hvad er angst i realiteten?

Der findes en lang række forskellige typer angst, da angst opstår forskelligt hos os hver især. Generaliseret angst er karakteriseret af tilstedeværelsen af overdrevne bekymringer, som føles uhyre vanskelige at kontrollere. Indholdet af bekymringerne kan være tilbagevendende eller bevæge sig fra et tema til et andet. De fleste mennesker med generaliseret angst bekymrer sig også over selve det forhold, at de bekymrer sig.

Helbredsangst eller sygdomsangst er angsten for at blive syg. Ofte er man overdrevet opmærksom på kropslige symptomer og andre tegn på sygdom, og man har bekymringer for at blive syg. Social angst er et af de mere specifikke områder, som er angst for at være i sociale situationer. Det kan være en meget hæmmende lidelse, da den påvirker den sociale og arbejdsmæssige funktion og bidrager til nedsat livskvalitet, bl.a. fordi man ofte undgår sociale arrangementer, som man ellers ville have glæde af.

OCD er også under kategorien angst, sammen med en lang række andre former som vi kender. Der er også en lang række underkategorier og mere specifikke områder, som folk er angst for. Tandlægeskræk er en almindelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlægen. Denne angst kan som alle de andre former behandles, så man i fremtiden kan få styr på bisserne hos tandlægen.dk.

 

Hvordan kommer angst sig til udtryk?

Angst og stressrelaterede tilstande kan komme til udtryk på mange måder. For nogle kommer angsten som intense reaktioner på bestemte tidspunkter og for andre er angsten til stede hele tiden. Angsten viser sig både som psykiske og kropslige symptomer og kan have betydning for ens adfærd.

De psykiske symptomer kan være af forskellige karakter og sværhedsgrad. Det kan for eksempel være som en konstant uro og bekymring, eller som pludselig panikanfald. Mennesker med angsttilstande kan ofte godt rationelt forstå, at deres frygt er overdrevet, men alligevel være ude af stand til at bekæmpe den.

Der er også en række kropslige symptomer på angst, feks. Hjertebanken, sveden, trykken for brystet, rysten og søvnproblemer. De fysiske symptomer formidles over den del af nervesystemet, som kaldes det autonome nervesystem, hvilket betyder at de er uden for viljens kontrol.

Du står langt fra alene med angst, da det en af de stigende psykiske lidelser der ses hos de danske borgere. Angst løber parallelt med stress, som ofte forudsager angst. Det er ikke en god ting af den grund, men det hjælper ofte på det, at man ikke er alene.

 

Hvordan behandles angst mest effektivt?

Angst er en hyppigt forekommende psykisk problemstilling, som kan behandles effektivt med metakognitiv terapi. Målet er at blive fri for angst og ikke blot at lære at leve med angst. Metakognitiv terapi er særdeles effektiv mod angst, fordi den går direkte til sagens kerne og forholder sig til de uhensigtsmæssige tankemønster, der skaber, vedligeholder og forstærker angstsymptomerne.

Metakognitiv behandling er en af de nyere behandlingsmetoder, som hurtigt er blevet populær inden for psykologien. Mind CPH var et af landets første der tog behandlingen til sig, med stor succes.

Når man er fanget i en spiral, hvor man dvæler ved de negative tanker, handler det oftest om, at man ikke føler, at man kan lade være. Faktisk opfatter de fleste, at tænkningen er ukontrollerbar, og det er skræmmende. For når man ikke føler, at man kan styre sine egne tanker, så bliver ens eget hovedet jo et usikkert eller ligefrem et farligt ”sted”, og den fornemmelse giver anledning til forøget frustration og angst.