Få styr på formalia i ægteskabet og læg bekymringerne til side

Når man som ægtefolk får lavet fællesøkonomi, køber bolig sammen og meget andet, kan det være svært at holde styr på det hele, når der eksempelvis skal arves. Derfor kan det være en fordel at have styr på en hel masse forskellige begreber, rammer og regler, så man er forberedt på sine juridiske rettigheder, hvis man på et tidspunkt skal have uddelt en arv. Dette kan dog blive nødvendigt at have en advokat til at klare, så man ikke kommer til at have fejl og mangler, hvilket kan komme til at koste dyrt på den lange bane, hvorved det i mange tilfælde kan betale sig at have en advokat til håndtering af dette, såfremt ingen i ægteskabet har yderligere forstand på blandt andet særeje og fælleseje.

Værd at være opmærksom på i forhold til fælleseje

Det forholder sig således, at den ægtefælle, der lever længst har rettighederne til at overtage de aktiver, man som ægtefolk ejede sammen – altså fælleseje. Dette har den længstlevende ægtefælle inden for den del af arven, der tilfalder netop den længstlevende ægtefælle i testamentet. Her skal man dog være opmærksom på, at dette ikke er gældende for nogle aktiver, som har særlig værdi i form af eksempelvis erindringsværdi for et barn, barnebarn eller lignende. Hvis det forholder sig således, at værdien af aktivet, ægtefællen arver, bliver højere, end det i testamentet er skrevet, kan det differencen mellem arven og aktivets værdi betales til fællesboet.

Særeje er også godt at have styr på

Særeje betyder, at den længstlevende af de to ægtefæller kan overtage ønskede aktiver, der er inden for dét, der i testamentet er tilskrevet den længstlevende ægtefælle. Her gælder det dog, at ægtefællens ret går forud for andre arvingers ret til aktivet. Det vil altså sige, at både en sekundær arving og ægtefællen ønsker at arve det samme aktiv, går ægtefællens ret forud, hvor der dog gælder det samme som i fælleseje om, at ægtefællens førsteret ikke er gældende, hvis der hos en anden arving er tale om særlig erindringsværdi. Her kan et godt råd være, at man allerede i sit testamente tager stilling til, hvem der skal arve aktivet, således der ikke opstår komplikationer i denne forbindelse. Læs mere om særeje her og bliv meget klogere inden for arv og testamente.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *