Pas på dig selv: du er berettiget til erstatning for din arbejdsskade

Er du en af dem, der har været udsat for en arbejdsskade? Hvis det er tilfældet, kan du få en passende erstatning. Det kan både være en skade der er hændt imens du har været på din arbejdslads, men det gælder også skader, der er sket i forbindelse med udøvelsen af dit arbejde andre steder. Skaden kan også være sket gradvist og resultere i gener som rygproblemer, der kan være forsaget af arbejdsopgaver med for tunge løft. Den gradvise skade kan også være psykologisk, og den kan resultere i lidelser såsom stress. Hvis du vil sikre, at sagen bliver anmeldt korrekt, og at du får de penge, du er berettiget til, kan det være en god idé at søge hjælp. Læs mere hos denne erstatningsadvokat, hvis ovenstående er relevant for dig og din situation.

Sådan håndterer du situationen

Når man står i den situation, hvor man har fundet frem til, at man har været eller er udsat for en arbejdsskade, bør man handle hurtigt. Det er din arbejdsgiver eller din læge, der skal anmelde arbejdsskaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Hermed skal du hurtigt henvende dig til din læge eller skadestuen, og få registreret at skaden er aktuel. Hvis en anden person, såsom en kollega eller din chef er direkte årsag til skaden, vil du også kunne kontakte deres forsikringsselskab og rette et krav mod dem. Hvis du arbejder som selvstændig erhvervsdrivende kan du også være berettiget til at få erstatning for din arbejdsskade. Alt dette kan du få mere rådgivning om, når du kontakter en erstatningsadvokat. Udvælgelsen af denne kan være vigtig for udfaldet af din sag, så man bør altid vælge nogen med stor erfaring og ekspertise på området. Det er især en fordel hvis vedkommende har arbejdet med flere sager som din førhen.