Pas på kemikalier når du shopper

At vi danskere er vilde med at handle online, er naturligvis ikke nogen nyhed. Det er heller ikke noget, man skal være bange for. Alligevel skal man til tider være lidt opmærksom på, hvad det er man køber. Desuden skal man ikke mindst være opmærksom på, hvor man køber fra.

Verden er blevet meget globaliseret, og vi nemt kan handle i webshops, der ligger i fjerne dele af verden. Nogen gange kan vi sågar handle i kinesiske webshops mere eller mindre, uden at vi er klar over det. Hjemmesider er nemlig på vores sprog (altså dansk), selvom butikkerne ikke har det fjerneste med Danmark at gøre.

Vær opmærksom på regler

Der er dog en ting man skal være opmærksom på, hvis man eksempelvis handler i en webshop, der ligger placeret i Asien et sted. Selvom der er en række internationale regler og love omkring tilsætningsstoffer i ting, så er det ikke alle steder, at disse bliver håndhævet lige godt.

Et af de steder hvor det kan være meget lokkende at handle online, er når det kommer til legetøj og lignende til børn. Der kan nemlig være utrolig mange penge at spare. Det er dog langt fra altid, at det er en god ide. Er priserne FOR lave, kan der være tale om kopivarer, og her er der meget meget sjældent kontrol.

I Danmark og EU har ftalater (som er stoffet der blødgører plast) været ulovligt i mange år, når det kommer til børnelegetøj. Alligevel findes det jævnligt i ting, der bliver importeret, og ikke mindst billige ting, der bliver importeret. Det (og andre stoffer) er meget skadelige for især små børn, der putter alting i munden eller bider i det.

Skal du have børnetøj, legetøj eller lignende er det altid en god ide at købe det økologisk, så du er sikker på, at det er fri for disse kemikalier. Der findes masser af webshops, der udelukkende forhandler økologiske og bæredygtige ting til de mindste.

De farligeste ting er ofte dem vi ikke kan se

Vi ved alle sammen godt, at vi ikke skal spise for meget sukker, ikke få for meget salt, spise for meget kød osv. Men de farligste ting er ofte dem vi ikke kan se. Tilsætningsstoffer og kemikalier er væsentlige sværere at få øje på, end hvor meget fedt og kalorier et givent produkt indeholder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *