Har du langsomt internet? Test det i dag

Tænker du også, at du har langsomt internet, men vil du gerne have et mere klart svar på, hvor hurtigt eller langsomt, det faktisk er? Så er det en internet hastighedstest fra nettet, du skal have fat i. Det er klart, at der ikke er nogen grund til at leve med langsomt internet i Vesten i 2021. Læs med i denne artikel, hvis du også vil blive klogere på, hvor god en internet hastighed du har.

Hvad er en internet hastighedstest egentlig?

En internet hastighedstest er en test af, der viser dig, hvor stor båndbredde du har til rådighed. Det er måske ikke noget, der lige er til at fordøje, hvis man ikke kender jargonen, men jo mere båndbredde du har til rådighed, jo hurtigere er dit internet også. Når man tester, så tester man, hvor hurtigt det er nu. Det vil sige, at man kan opleve at få forskellige resultater i forhold til, hvornår man vælger at teste. Derudover kan testen også påvirkes af, hvor man der bruger internetforbindelsen.

Hvordan foregår en internet hastighedstest så?

En internettest foregår ved, at du først lukker alle programmer og faner på din computer. Så slukker du WiFi-forbindelsen på både router og computer, og forbinder din computer direkte til din router med et LAN-stik.  Derefter trykker du bare på en knap, hvor der typisk står ”test internet hastighed” eller noget i den retning.

Hvad er download og upload?

Når du så har taget din internet hastighedstest på nettet, kommer der nogle forskellige begreber, der indikerer de forskellige måder, man måler internet hastighed på. Her kommer du f.eks. til at støde på ord som ”download” og ”upload”, og selvom du sikkert har hørt disse ord før, så er det ikke sikkert, at du lige er med på, hvad det betyder i denne forbindelse. Men det er faktisk ganske lige til, når man hører det. Download angiver nemlig, hvor hurtig du kan hente data ned til din computer – via internet – men upload angiver, hvor hurtigt du kan sende data ud fra din computer.

Hvorfor teste internettet?

De fleste vælger at teste deres internet, fordi det er langsomt. Men det kan også være, at du har mistanke om, du er blevet lovet hurtigere internet, end du har. Så kan det være en god idé at få en fornemmelse af, hvilken hastighed man egentlig har. Det kan som sagt variere, men bliver du ved med at få noget, der er lavere end lovet, kan du altid kontakte din internetudbyder for t høre mere om, hvordan dette kan være.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *